İsmail DURALAR

(Avukat)

1991 yılı Bursa doğumludur. 2015 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

2016 yılında Bursa Barosuna kayıtlı olarak mesleğe başlamıştır. İcra Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Sertifikaları ve Katıldığı Seminerler

 • Kıbrıs Türk Talebe birliğinde 3 yıl aktif olarak çalışmıştır,
 • "Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye" konulu seminer,
 • "6100 Sayılı HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler" konulu eğitim programı,
 • "2010 Yılı Referandumu ve Anayasa Değişikliğinin Türk Anayasasına Etkisi" konulu sempozyum,
 • "İdam Cezası ve Türkiye" konulu eğitim ve seminerlere katılmış olup sertifika sahibidir.
 • KKTC Eğitim Seminerleri Günleri'nde aktif olarak çalışmıştır ve 10 farklı dalda sertifika almıştır.
 • TBB Eğitim Merkezi'nin Ankara'da düzenlediği Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ö. Uğur GENÇCAN'ın başkanlığında Aile Hukuku eğitim ve seminerlerine katılmıştır.
 • Bursa Barosunun düzenlediği "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Uygulamaları" eğitim ve seminerlere katışmış olup sertifika sahibidir.
 • "Uluslararası Koruma Hukuku ve Geçici Koruma Yönetmeliği" konulu seminer,
 • TBB Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Meslek İçi Semineri programı "HMK ve CMK Uygulamalarında İstinaf" eğitim programı,
 • TBB Eğitim Merkezi'nin düzenlediği "Bilişim Suçları" semineri,
 • Lefkoşa Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile düzenlenen "Kıbrıs'ın Geleceği" konulu konferans.
 • TBB Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Meslek İçi Semineri programı kapsamında "Çocuk Ceza Yargılaması" semineri.
 • Bursa Barosunun düzenlediği "Mülteci Hukuku Kapsamında Mülteci İş Gücü ve Bölgeye Yansımaları" konulu sempozyum.

Diğer Ekip Arkadaşlarımız

Av. Ali DEMİR Av. Ali DEMİR Emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 1952 yılı Bursa doğumludur. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
Av. Arb. Eser KUMTAŞ Av. Arb. Eser KUMTAŞ Avukat - Arabulucu 1984 yılı Bursa doğumludur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun o
Danışman Kadir ÜNAL Danışman Kadir ÜNAL Emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 1953 yılı Ankara doğumludur. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun ol