SOSYAL GÜVENLİK SİGORTA HUKUKU

 • İş kanunu ile ilgili işlem ve davalar
 • Başın iş kanunu ile ilgili işlem ve davalar
 • Deniz iş kanunu ile ilgili işlem ve davalar
 • Sendikalar kanunu ile ilgili işlem ve davalar
 • Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu'ndan doğan işlem ve davalar
 • Borçlar kanunu'nun iş hukuku ile ilgili maddelerinden kaynaklanan işlem ve davalar
 • İş hukukuna ilişkin kanun ve yönetmelikler ile ilglii işlem ve davalar
 • İş akdi taslaklarının hazırlanması ve müzekkerelerin yapılması
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalık sonucu görülen davalar
 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili davalar