KAMULAŞTIRMA HUKUKU

  • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları
  • İptal Davaları
  • Tenkis Davaları
  • Maddi Hata Düzeltim Davaları
  • Kalan Kısmın İşe Yaramamasından Kaynaklanan Davalar
  • Takdir Komisyonunun Biçtiği Bedelin Tahsili Davaları
  • Tescil Davaları
  • Ecri Misil Davaları
  • Fikri Mülkiyet Hakkına İlişkin İşlem ve Davalar
  • Marka Hukukuna İlişkin İşlem ve Davalar