İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemleri
 • İlamlı, ilamsız takip işlemleri
 • Kira alacağına ilişkin takip ve tahliye işlemleri
 • İflas yolu ile takip işlemleri
 • İflas davası ve iflasın ertelenmesi işlemleri
 • İflastan önce ve sonra konkordato işlemleri
 • İcra mahkemelerinde görülen işler ve davalar
 • Borçtan kurtulma davaları 
 • İstirdat ve menfi tespit davaları
 • İcra takibinde itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri
 • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali ve menfi tespit davaları