GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Kadastro davaları
 • Vakıf şerhlerine ilişkin davalar
 • Satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar
 • Taşkın inşaat davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Vefa, iştira ve şufa haklarının kullanımlarına ilişkin davalar
 • Taksim davaları
 • Kat mülkiyetinin kurulması
 • Zamanaşımı ile iktisap davaları
 • Dalyan ve voli mahallerine ilişkin uyuşmazlıklar
 • Zilyetliğin korunması davaları
 • İtifak, intifa, Sükna ve Geçit haklarına ilişkin davalar
 • Gayrimenkul mükellefiyetine ilişkin uyuşmazlıklar
 • İpotekle ilgili uyuşmazlıklar
 • İş ve toplu konut projeleri
 • Kooperatif işlemleri
 • Tapu sicili kayıtları
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Türkiye'de yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinimi
 • Vakıf taşınmaz tahsis işlemleri